Grąžinimas

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui bei grąžinti tinkamos kokybės Prekę.
2. Galimas tinkamos kokybės Prekių grąžinimas reiškia, kad Pirkėjas minėtu 14 dienų laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę informuoti Pardavėją, atsisakyti Sutarties ir atgauti sumokėtus pinigus, tokia tvarka:
2.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui ir prekes grąžindamas savo lėšomis per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo dienos (Pirkėjas siuntos priėmimą patvirtina parašu kurjeriui);
2.2. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti nurodyta teise atsisakyti sutarties, jei Pirkėjas buvo sudaręs vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
2.3. Jeigu Pirkėjas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, kai už daiktą visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui Pardavėjo ir Pirkėjo arba Pardavėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį, tai ta vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų Pirkėjui.
3. Pageidavimą atsisakyti Sutarties Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdamas pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu info@laukobbq.lt. Pardavėjas nedelsiant patvirtina apie pranešimo gavimą. Prašyme grąžinti pinigus nurodoma detali užsakymo informacija: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data, sąskaita Pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti Pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.
4. Prekės grąžinamos į LaukoBBQ.lt biurą, Gintarui Misiurevičiui, adresu - Alyvų g. 16, Marijampolė, LT-68297. Jei prekės grąžinamos ne tiesiogiai pristatant į nurodytą biurą, Pirkėjas turi rinktis prekės grąžinimą per kurjerių tarnybą, užtikrinant Prekės grąžinimą iki Pardavėjo. Pardavėjas įspėja, kad autobusų siuntų tarnyba ar Lietuvos paštas nepristato siuntų iki galutinio adresato (Pardavėjo), todėl Prekė turi būti pristatomos arba per kurjerių tarnybą arba pristatant Prekę tiesiogiai į Pardavėjo biurą (nurodytą šiose Taisyklėse).
5. Atsisakant sutarties ir grąžinant kokybiškas Prekes, Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų:
5.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
5.2. Prekė turi būti nenaudota ir Pirkėjo nesugadinta;
5.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
5.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
5.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
6. Pirkėjui atsisakius Sutarties, grąžinami visi už Prekes sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas. Jei grąžinamos tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties Prekių užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinama Preke ir tik ta apimtimi, kuri lygi minėtų tarifų skirtumui.
7. Pardavėjas turi teisę iš grąžinamos Pirkėjui sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei Pirkėjas pasinaudoja papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė užsakymą (grąžino) bent vieną kokybišką Prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.